Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z sklepu: www.zabawki-rc.pl i serini-cloud.com

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników w sklepie www.zabawki-rc.pl . W szczególności dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Definicje

 • RODO / GDPR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • Portal – sklep internetowy www.zabawki-rc.pl i i serini-cloud.com dostępny domyślnie w formie szyfrowanej SSL, jak i w przypadku braku możliwości technicznych w postaci nieszyfrowanej. W skład portalu wchodzą wszystkie świadczone za jego pośrednictwem usługi on-line.

 • Cookies – małe pliki zapisywane w pamięci i na dysku Twojego urządzenia poprzez przeglądarkę, które służą przechowywaniu tymczasowych informacji i ustawień.

 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologi.

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 • Sklep – strona www.zabawki-rc.pl wraz ze wszystkimi podstronami i poddomenami oraz usługami oferowanymi tymi kanałami

 • Regulamin – regulamin https://www.zabawki-rc.pl/content/3-regulamin

 • Przetwarzanie – dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumiemy między innymi czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych.

 1. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Grzegorz Czech .Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratorem Pani/a danych osobowych jest Sklep Grzegorz Czech, ul. Kamieńskiego 11, Kraków 30-644 Jest właścicielem sklepu [email protected] W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Grzegorz Czech

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. w celu wykonania umowy i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o danych osobowych),

 3. w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),

 4. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

 5. Procesorami danych osobowych mogą być podmioty świadczące Administratorowi danych usługi doradcze, administracyjne, rachunkowe, marketingowe, prawne, informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, organy nadzoru.

 1. Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 1. dostępu do danych;

 2. sprostowania danych;

 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 4. prawo do przenoszenia danych;

 5. prawo do bycia zapomnianym;

 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Czas Przetwarzania:

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 2 lata.

IV. Wykorzystanie plików Cookies

Sklep, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Sklepu podczas jego przeglądania;

 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Sklepu z urządzeniem na którym zostały zapisane;

 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 4. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Sklepu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 • stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

 • wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

 • niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu;

 • funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

 • własne” - zamieszczane przez Sklep;

 • zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Sklep;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Sklepu.